Opdrachtgever
Nationaal Monument Kamp Vught


Project website
nmkampvught.nl


Realisatie
2024


Partners
Go Wonder
Bruns


Foto’s
Jan van de Ven

Kruispunt Vught: 36 nationaliteiten achter prikkeldraad

De tijdelijke tentoonstelling brengt de levensverhalen van zes gevangenen van Kamp Vught tot leven. De gevangenen in het kamp zijn afkomstig uit 36 landen. De levens van zes gevangenen worden gevolgd: Anton, Djajeng, Jane, Jules, Kamp Hay en Meta. Eén ding hebben de zes gemeen: ze werden allen tijdens de Tweede Wereldoorlog opgesloten achter prikkeldraad. Aan de hand van voorwerpen die belangrijk waren in het leven van de hoofdpersonen, zoals een boek of een naaimachine, volg je in de tentoonstelling de route die de gevangenen tijdens hun leven aflegden. Vanuit het perspectief van de zes hoofdpersonen luister je naar hun levensverhalen. Kiss the Frog was verantwoordelijk voor het tentoonstellingsconcept, -ontwerp, het grafisch ontwerp en de interactieve opstelling. Samen met Go Wonder ontwikkelden we de voorwerpen en de audioscripts die de levensverhalen ontsluiten.

Bezoekers kiezen een van de zes objecten, een theepot, naaimachine, schaakstuk, boek, typemachine of koffer, om de reizen verteld door de hoofdrolspelers te beluisteren.

Naast de zes levensverhalen worden in een interactieve opstelling de bijzondere levensroutes van 74 andere gevangenen belicht. Mensen uit Europese landen en van nog verder weg: de Verenigde Staten, Indonesië of bijvoorbeeld Marokko.

"De tentoonstelling maakt duidelijk hoe deze plek een van de knooppunten was in een wereldwijd netwerk van vervolging en terreur.”

Jeroen van den Eijnde, Directeur Kamp Vught